Řeším ústavní stížnost

trestnipravo_1Řeším ústavní stížnost

Ústavní stížnost představuje jediný zákonem stanovený způsob obrany proti zásahu správního orgánu nebo soudu do ústavních práv občana popsaných v Ústavě, Listině základních práv a svobod a zaručených mezinárodními smlouvami, kterými je stát vázán. Ústavní stížnost má řadu zcela specifických a nezbytných náležitostí, které musí být veškeré řádně uplatněny a uvedeny. Povinně musí být sepsána advokátem a musí obsahovat vymezení konkrétního zásahu, kterým byla porušena lidská práva občana. Klientům proto po předchozím posouzení celé záležitosti zajišťujeme vypracování ústavní stížnosti tak, aby obsahovala všechny zákonem požadované náležitosti a v řízení o ústavní stížnosti klienta komplexně zastupujeme.