Řeším obnovu řízení

trestnipravo_1Řeším obnovu řízení

Obnova soudního nebo správního řízení představuje další zákonem stanovený způsob obrany účastníka proti již pravomocnému rozhodnutí soudu či správního orgánu. Žádost o obnovu řízení má řadu formálně právních a věcných náležitostí, které musí být naplněny. Zejména se musí objevit zcela nové, dříve neznámé, důvody, pro které je potřeba pravomocné rozhodnutí přezkoumat. Nejprve proto musí být v řízení vyřešena otázka, zda existuje důvod obnovu řízení povolit a teprve následně případně dochází k samotnému přezkumu. Po předchozím důkladném posouzení celé záležitosti zajišťujeme našim klientům přípravu a sepsání návrhu na povolení obnovy řízení s veškerými zákonnými náležitosti, pro které je v daném případě potřeba obnovu řízení povolit a práva našich klientů pak ochráníme i jejich zastoupením v obnoveném řízení.