Řeším rozhodčí řízení

trestnipravo_1Řeším rozhodčí řízení

Již řadu let se věnujeme problematice rozhodčího řízení a neplatnosti rozhodčích doložek. Rádi vám v tomto směru nabídneme naše služby včetně přípravy kvalitních obtížně napadnutelných rozhodčích doložek či naopak napadení rozhodčích doložek pro jejich neplatnost. Již řadu let sledujeme pozorně často se měnící judikaturu v této oblasti a jsme schopni reagovat na veškeré problémy, které se mohou při využívání služeb rozhodce vyskytnout. Pro své klienty zajišťujeme rovněž rozhodování rozhodčích sporů v pozici rozhodců.