Řeším vyklizení nemovitosti

nemovitostiŘeším vyklizení nemovitosti

Umožnil-li vlastník nemovitosti její užívání třetí osobě, dojde v případě změny poměrů k zániku takového užívacího práva a třetí osoba je povinna takovou nemovitost vyklidit. Pokud tak neučiní dobrovolně je nezbytné domáhat se vyklizení u soudu. Klientům v této souvislosti poskytujeme komplexní služby od výzvy k vyklizení nemovitosti, přes právní zastoupení v řízení o vyklizení před soudem, až po výkon rozhodnutí o vyklizení nemovitosti v exekučním řízení.