Řeším pronájem nemovitosti

nemovitostiŘeším pronájem nemovitosti

Pronájem nemovitosti může přinášet řadu komplikací, a proto je nezbytností co nejpřesněji upravit vzájemná práva i povinnosti, ať je klient pronajímatelem či nájemcem. Pro naše klienty, jako pronajímatele, navrhujeme podrobnou úpravu povinností nájemce k ochraně pronajaté nemovitosti, k zajištění pravidelnosti úhrad nájmu a také k širokým možnostem ukončení nájmu. Naopak pro své klienty, jako nájemce, řešíme úpravu jejich práv vůči pronajímateli a tomu odpovídající povinnosti pronajímatele k ochraně nerušeného užívání nemovitosti, k ochraně investic do pronajaté nemovitosti a k ochraně před bezdůvodným ukončením nájmu.