Řeším sousedský spor

nemovitostiŘeším sousedský spor

V případě sousedských vztahů platí, že souseda si člověk nevybírá, a proto není nijak výjimečná situace, kdy mezi sousedy vznikne spor, obvykle týkající se užívání pozemků způsobem, který může odporovat zákonu nebo místním zvyklostem. Typicky se jedná o spory z tzv. imisí (obtěžování nad míru obvyklou v daném místě např. hlukem, prachem, stíněním či spadem listí atp.) anebo jde o spory týkající se stavby na sousedním pozemku anebo vlastnickou hranici či jiné. Nově často přibyly spory z umístění stromů v blízkosti vlastnické hranice. Klientům v této oblasti poskytujeme nejen konzultace postupu řešení při porušování sousedských práv, zákona a místních zvyklostí ze strany souseda, ale často uplatňujeme nároky klientů vyplývající z jejich práva na nerušené užívání nemovitosti u soudu a v soudním řízení je komplexně zastupujeme.