Řeším pracovněprávní vztahy

zamestnaniŘeším pracovněprávní vztahy

Problematika zaměstnaneckých vztahů je velmi široká a komplikovaná a upravuje ji celá řada různých právních předpisů (zákonů, vyhlášek a nařízení). Svým klientům na pozici zaměstnance či zaměstnavatele proto nabízíme komplexní právní služby týkající se pracovního práva, zejména ve vztahu k pracovnímu poměru, výkonu a místu práce, pracovním úkolům, odměně za práci a různým náhradám včetně odpovědnosti za škodu, ve vztahu k čerpání dovolené i k náhradě různých škod způsobených třeba i pracovním úrazem anebo při uplatnění jiných a dalších práv a plnění vyplývajících z pracovního poměru anebo dohody o provedení práce.