Pomoc zaměstnancům

zamestnaniPomoc zaměstnancům

Přestože jsou zaměstnanci pracovněprávními předpisy v řadě případů chráněni před svévolí jejich zaměstnavatele, nezřídka se objevují případy, kdy je zaměstnanec na pracovišti šikanován, dostává úkoly, které nejsou v jeho pracovní náplni, je neoprávněně přeřazen na jinou práci nebo do jiného místa anebo dokonce obdrží neoprávněně výpověď z pracovního poměru či je mu odpíráno právo na mzdu nebo odstupné atp. V takovém případě je zcela namístě požádat o odbornou právní pomoc, která jedině může vést k efektivní nápravě závadného stavu, aby zaměstnanec zbytečně neutrpěl na svých právech. Klientům poskytujeme kvalitní právní služby v oblasti pracovního práva nejen formou porad a konzultací, ale i jejich zastoupením při jednání se zaměstnavatelem anebo v případném soudním řízení, pokud zaměstnavatel nehodlá zákonem zaručená práva zaměstnance řádně respektovat.