Řeším vztahy nebo šikanu na pracovišti

zamestnaniŘeším vztahy nebo šikanu na pracovišti

Pracovněprávní předpisy řeší jak vztahy zaměstnance a zaměstnavatele ve vztahu k vykonávané práci, tak i práva zaměstnance na rovné zacházení a ochranu před diskriminací. I přesto se stává, že na pracovišti existují napjaté vztahy, které mohou vést ke snížení efektivity vykonávané práce a někdy také k šikaně, zejména ve vztahu zaměstnavatele k zaměstnanci anebo mezi zaměstnanci navzájem. Šikana zaměstnance bývá různě maskována a nemusí být hned na prvý pohled zřejmé, že k ní skutečně dochází až do doby, než zaměstnanec psychicky takovou situaci neunese, případně pracovní poměr ukončí. Správnou volbou je v takovém případě na podobné jednání upozornit včas a nejlépe za pomoci zkušeného advokáta a příslušných orgánů zřízených k ochraně práv zaměstnance zajistit zjednání nápravy. Klientům poskytujeme odbornou právní pomoc jak při jednání se zaměstnavatelem o narovnání nezákonného stavu, tak i v případném soudním řízení, pokud zaměstnavatel nehodlá práva zaměstnance na pracovišti dobrovolně chránit.