Jak se chránit před dluhy manžela/ky

rodinaamanzelstviJak se chránit před dluhy manželky

V rámci praxe naší advokátní kanceláře se zabýváme rovněž ochranou klientů, kteří se cítí ohroženi podnikáním svého manžela a potenciálními dluhy z jeho činnosti. V této situaci pro klienty zajišťujeme například zúžení či vypořádání společného jmění manželů. Naše klienty rovněž chráníme v případě, kdy je po nich vymáhán dluh manžela, za který dle příslušných zákonných ustanovení neodpovídají, a nemohou být tudíž ani poškozováni případnou exekucí jejich majetku.