Řeším střídavou péči (výchovu)

rodinaamanzelstviŘeším střídavou péči (výchovu)

Střídavá péče nebo střídavá výchova je jednou z forem, kterou mohou rodiče a soud upravit poměry k nezletilému dítěti zejména v případě rozvodu manželství, zejména upravit, který z rodičů a v jakém rozsahu bude o dítě pečovat a jak bude případně stanovena vyživovací povinnost. Střídání v péči o dítě má však svá omezení a pravidla, zejména v podobě funkční komunikace mezi rodiči a především musí být v zájmu samotného nezletilého dítěte. Klienty v těchto věcech často zatupujeme a úspěšně řešíme efektivní prosazování jejich zájmů ve spojení se zájmy a právy dítěte. Rovněž účelně pomáháme v situacích, kdy nejsou řádně dodržována práva dítěte.