Řeším výživné (rozvedené) manželky

rodinaamanzelstviŘeším výživné (rozvedené) manželky

Vztahy mezi manžely bývají při řešení každodenních záležitostí zatěžovány různými zkouškami, které v některých případech vedou až k rozpadu manželství. Oba manželé pak spolu často soupeří s cílem druhému uškodit anebo mu dát za vyučenou. To se může odrazit v postavení anebo majetkové situaci jednoho z manželů, kdy pak může být řešena i otázka stanovení výživného na nerozvedenou anebo již rozvedenou manželku nebo manžela. Klientům v takových případech odborně poradíme a vysvětlíme možnosti a právo požadovat výživné pro manželku (manžela) anebo je komplexně zastoupíme v řízení u soudu o návrhu na určení výše výživného.