Řeším nájemní smlouvu

smlouvyŘeším nájemní smlouvu

Problematika nájemních vztahů je v řadě případů velmi komplikovaná, a proto je nezbytností co nejpřesněji upravit vzájemná práva i povinnosti, ať je klient pronajímatelem či nájemcem. Pro naše klienty, jako pronajímatele, nejčastěji řešíme podrobnou úpravu povinností nájemce k ochraně pronajaté věci, k zajištění pravidelnosti úhrad nájmu a také k širokým možnostem ukončení nájmu. Naopak pro své klienty, jako nájemce, řešíme úpravu jejich práv vůči pronajímateli a tomu odpovídající povinnosti pronajímatele k ochraně nerušeného užívání věci, k ochraně investic do oprav věci a k ochraně před bezdůvodným ukončením nájmu.