Potřebuji zkontrolovat smlouvu

smlouvyPotřebuji zkontrolovat smlouvu

Pro naše klienty velmi často řešíme také kontrolu a případně i revize smluv zhotovených z online vzoru, nebo přímo klientem, či druhou smluvní stranou. Předmětem kontroly takových smluv je pak především soulad smlouvy se zákony, ale také vyváženost smluvních ujednání pro obě smluvní strany a v neposlední řadě také respektování potřeb našeho klienta včetně ochrany jeho zájmů. Dle požadavku klienta v rámci revize předložené smlouvy také navrhneme konkrétní úpravu smluvních ujednání tak, aby odpovídala potřebám klienta.