Řeším smlouvu o dílo

smlouvyŘeším smlouvu o dílo

Smlouvou o dílo je řešen vztah mezi dodavatelem a objednatelem, který se týká zhotovení (vyrobení) nějaké věci, např. stavba domu, výroba kuchyně, apod., nebo její údržby, opravy, případně úpravy. Někdy se ovšem tento vztah týká i činnosti, ze které nevznikne věc, typicky vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu domu. Klientům v pozici dodavatele či objednatele, zajišťujeme samotnou přípravu, kontrolu nebo úpravu smluvních ujednání týkajících se zhotovení díla tak, aby respektovala skutečná ujednání smluvních stran a současně chránila práva klienta při zhotovení díla, k dílu samotnému anebo zajišťovala řádnou úhradu sjednané ceny díla.