Řeším darovací smlouvu

smlouvyŘeším darovací smlouvu

Darovací smlouvou, stejně jako u kupní smlouvy dochází k nabývání či darování majetku, většinou nemalé hodnoty, s čímž pak souvisí nutnost řešení úpravy přechodu vlastnického práva k věci, předání věci a nebezpečí škody na věci, ale případně též chování obdarované osoby vůči dárci. Pro naše klienty, ať již jsou dárci či obdarovanými, pak zajišťujeme podrobnou úpravu všech těchto institutů tak, aby respektovala předchozí ujednání smluvních stran, ale také chránila práva související s darováním věci. V případě nemovitostí pak pro klienty řešíme také úpravu úhrad poplatků spojených s jejich převodem včetně zápisu práv do katastru nemovitostí.