Řeším smlouvu o postoupení pohledávky

smlouvyŘeším smlouvu o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky je zákonem upraveným institutem směřujícím ke změně v osobě věřitele. Má-li věřitel za svým dlužníkem pohledávku, nejčastěji peněžitou (např. dluh ze zápůjčky), může ji úplatně převést na třetí osobu, která se tak stane novým věřitelem dlužníka. Klientům zajišťujeme zpracování nebo kontrolu a úpravu takových smluvních ujednání, aby odpovídala zákonným náležitostem a potřebám klienta, chránila jeho práva při postoupení anebo nabytí pohledávky za dlužníkem, kterému postoupení pohledávky musí být následně i řádně oznámeno nebo doloženo, aby bylo zajištěno plnění dluhu ve prospěch nového věřitele.