Řeším smlouvu o převodu podílu nebo cenných papírů

smlouvyŘeším smlouvu o převodu podílu nebo cenných papírů

Smlouva o převodu podílu je zákonem požadovaný smluvní titul k převodu vlastnického práva k podílu v obchodní korporaci na třetí osobu. Při převodu podílu je pak třeba dbát, aby byl učiněn v souladu s pravidly uvedenými ve společenské smlouvě a v zákoně o obchodních korporacích. Klientům při řešení převodu podílu v obchodní korporaci můžeme poskytnout kromě odborného vyhotovení nebo úpravy smlouvy též vyhotovení návrhu na zápis změny vlastníka podílu (nového společníka) v obchodním rejstříku anebo registraci změn zajistíme sami formou komplexního zastoupení klienta.