Řeším odklad / zastavení exekuce

kategorie_exekuce@2xŘeším odklad / zastavení exekuce

I v situaci, kdy je proti člověku zahájeno exekuční řízení, to pro něj neznamená, že se musí pouze podvolit krokům, které proti němu bude chtít soudní exekutor učinit. Svým klientům nabízíme veškeré služby související s jejich zastupováním v pozici povinného subjektu v exekučním řízení. Mnoho exekučních řízení je stiženou vadou, díky níž jsou neoprávněně nařízena (např. dluh byl již zaplacen, pohledávka je promlčena, exekuce běží na základě neplatného exekučního titulu atd.) či probíhají v rozporu se zákonem (např. dlužníku jsou zabavovány věci, u kterých je to nepřípustné, nebo je exekuce např. prováděna nevhodným způsobem). V závislosti na konkrétní situaci často přichází v úvahu možnost podání návrhu na odklad, případně i na zastavení, exekuce. V rámci poskytování našich služeb nabízíme klientům prostudování veškerých podkladů souvisejících s nařízenou exekucí a dle jejich obsahu následně zvolíme nejúčinnější postup ve věci.