Řeším žalobu na svého dlužníka

kategorie_dluhy_a_smenky@2xŘeším žalobu na svého dlužníka

Klientům, kteří se na nás obracejí s žádostí o vymožení své pohledávky za dlužníkem, poskytujeme za tímto účelem komplexní právní služby. Po předání podkladů od klienta a jejich prostudování poučíme klienta o případných rizicích spojených s vymáháním jeho pohledávky (slabou důkazní situaci, neurčitá ujednání ve smlouvě, promlčení pohledávky atd..) a sdělíme mu objektivní pravděpodobnost úspěchu ve věci, a rovněž předpokládanou vymahatelnost této pohledávky (např. lustrací dlužníka v Centrální evidenci exekucí či v katastru nemovitostí). Následně se s klientem domluvíme na případném způsobu vymáhání dlužníkova dluhu a předběžně vyčíslíme náklady, které s tímto budou spojeny. Veškeré tyto náklady jsou příslušenstvím vymáhané pohledávky a dlužník je povinen tyto věřiteli nahradit.