Řeším dluh na výživném

kategorie_dluhy_a_smenky@2xŘeším dluh na výživném

Své právní služby nabízíme jak rodičům nezletilých dětí (případně zletilým dětem), jimž druhý rodič z různých důvodů nehradí výživné, popřípadě jej hradí pouze částečně či opožděně (možnost vymáhání pohledávky, podání trestního oznámení atd..), tak i rodičům, kteří jsou v situaci, kdy skutečně momentálně nemohou platit na své dítě předepsané výživné, či jim bylo soudem vyměřeno takové výživné, které neodpovídá výši jejich příjmů (např. možnost podání návrhu na snížení výživného).