Řeším vymáhání dluhu

kategorie_dluhy_a_smenky@2xŘeším vymáhání dluhu

Vznikne-li dluh, tedy pohledávka věřitele za dlužníkem, nastává situace, kdy je možné takový splatný dluh vymáhat. Proto věřitelům poskytujeme služby v oblasti vymáhání dluhů. Nejčastěji se jedná o vypracování předžalobních upomínek, přípravu příslušné žaloby na plnění a komplexní zastoupení v soudním řízení. Po zajištění pravomocného rozsudku nebo platebního rozkazu nabízíme i zastoupení v exekučním řízení na základě vypracovaného a podaného exekučního návrhu. Samozřejmostí je pravidelné prověřování případného zahájení insolvenčního řízení s dlužníkem. Zabýváme se rovněž problematikou směnečného práva, platnosti směnek a zastupování klienta ve směnečném řízení. Služby však nabízíme i dlužníkům, kteří se dostali do situace, kdy je proti nim uplatňována pohledávka.