Řeším postoupení nebo koupi pohledávky

kategorie_dluhy_a_smenky@2xŘeším postoupení nebo koupi pohledávky

Postoupení a koupě pohledávky směřuje ke změně v osobě věřitele. Pokud má věřitel za svým dlužníkem pohledávku, nejčastěji peněžitou (např. dluh ze zápůjčky), pak ji obvykle může prodat, resp. postoupit třetí osobě, která se tak stane novým dlužníkovým věřitelem. V případě směnek, coby cenných papírů, je pak potřeba dbát na dodržení všech požadovaných náležitostí ve směnečném zákoně. Klientům zajišťujeme přípravu, kontrolu a úpravu smluvních ujednání, aby odpovídala všem zákonným požadavkům, zajišťovala přechod práv a chránila práva klienta a plnění (směnečného) dluhu bylo zajištěno ve prospěch nového věřitele.