Řeším uznání dluhu

kategorie_dluhy_a_smenky@2xŘeším uznání dluhu

Využití institutu uznání dluhu můžeme našim klientům, kteří jsou v pozici věřitele, pouze doporučit. Jeho hlavním účinkem je založení existence právní domněnky, že dluh v okamžiku jeho uznání trval, čímž dochází k přesunu důkazního břemene o jeho případné neexistenci na dlužníka. Tím dochází k usnadnění pozice věřitele v případném sporu. Dalším důležitým účinkem platného uznání dluhu je prodloužení promlčecí lhůty, popřípadě začátek běhu nové. Klienti se na nás mohou v této věci obrátit s žádostí o posouzení platnosti jimi předloženého uznání dluhu či o přípravu takového dokumentu se všemi zákonnými náležitostmi. V rámci naší praxe jsme připraveni klientům zajistit i sepis notářského zápisu o uznání dluhu se svolením dlužníka k jeho přímé vykonatelnosti, neboli k exekuci. Tento způsob uznání dluhu je pro věřitele velmi výhodný, neboť v případě nesplacení půjčky dlužníkem není třeba před exekucí absolvovat soudní řízení.