Řeším závazky u více věřitelů

kategorie_dluhy_a_smenky@2xŘeším závazky u více věřitelů

V dnešní době není příliš neobvyklou situací, že lidé mají více dluhů ať už u stejného či několika věřitelů. Těm, kteří mají snahu řešit tento stav, nabízíme právní poradenství týkající se např. toho, jaké dluhy splácet přednostně, jaké jsou možnosti řešení předlužení člověka atd. V případě zájmu klienta vyjednáváme v jeho zastoupení s věřiteli o možnosti uzavření splátkových kalendářů i odpuštění části dluhu. Pokud je to za dané situace nejvhodnější řešením, nabízíme klientům vypracování a podání návrhu na schválení oddlužení (tzv. osobní bankrot) v insolvenčním řízení.