Řeším živnost (ohlášení, změny, zrušení)

podnikanikorporaceŘeším živnost (ohlášení, změny, zrušení)

Každý podnikatel, který vykonává svou činnost za účelem zisku musí mít k tomu platné živnostenské oprávnění. K získání živnosti je právními předpisy stanovena celá řada podmínek a předpokladů, které musí být při ohlášení či změně a doplnění živnosti splněny. Některým podnikatelům postačí živnost volná, ve které jsou zahrnuty nejběžnější obory podnikání, avšak jiní potřebují oprávnění k řemeslné živnosti anebo koncesi. Klientům proto poskytujeme právní pomoc týkající se přípravy potřebných podkladů k ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, ať již se jedná ohlášení, změnu anebo zrušení živnosti. Vše můžeme za Vás zajistit i komplexně formou zastoupení v celém procesu týkajícího se živnostenského listu.