Potřebuji správu společnosti / obchodního podílu / akcií

 podnikanikorporacePotřebuji správu společnosti / obchodního podílu / akcií

Podnikání prostřednictvím obchodní korporace je způsobem jak minimalizovat rizika, která sebou nese výkon podnikatelské činnosti na straně fyzické osoby. Jedná se především o předcházení komplikacím spojeným s odpovědností za škodu, veřejně dostupným informacím o vlastníku konkrétního majetku či výsledků jeho podnikatelské činnosti anebo najde využití při štěpení vlastnického práva ve spoluvlastnictví nebo při dědictví. Klientům proto poskytujeme komplexní právní služby formou bezpečné správy jejich společnosti nebo podílu v ní, popřípadě správu akcií, čímž zajistíme efektivní uplatňování jejich práv v rámci podnikatelské činnosti a při správě majetku korporace.