Chci přeměnit společnost

podnikanikorporaceChci přeměnit společnost

Pokud klient podniká prostřednictvím korporace (společnosti), pak můžeme na základě jeho rozhodnutí provést přeměnu společnosti ( přeměna fúzí, rozdělením, změna právní formy společnosti, přeshraniční přemístění sídla atd.) a zajistit její registraci, včetně přípravy a zajištění potřebné dokumentace i notářských zápisů atd., včetně zastupování v řízení o zápis přeměny společnosti do obchodního rejstříku. Výsledkem takového procesu je předání aktualizovaného výpisu z obchodního rejstříku potvrzující přeměnu společnosti společně se změněnými zakladatelskými dokumenty společnosti.