Potřebuji svolat valnou hromadu

podnikanikorporacePotřebuji svolat valnou hromadu

Svolání valné hromady alespoň 1x ročně je povinností každé korporace a žádný z podnikatelů by na to neměl zapomínat. Jde o zákonem upravený postup, který mohou modifikovat stanovy (vnitřní předpis) korporace, přičemž tento je nezbytné bezezbytku dodržet a tím předcházet možným komplikacím v podobě neplatnosti rozhodnutí na takové valné hromadě přijatého. Svým klientům proto nabízíme jak zajištění svolání valné hromady a zajištění jejího průběhu, ale také zastupování při jejím konání či zpracování zápisů a rozhodnutí z něj vzešlých.