Řeším odpovědnost statutárního orgánu

 podnikanikorporaceŘeším odpovědnost statutárního orgánu

Z úpravy NOZ a ZOK vyplývá značně rozšířená úprava odpovědnosti statutárního orgánu za škody způsobené při výkonu jejich funkce, kdy vychází z principu ,,každý je odpovědný za to, že bude jednat řádně, a pokud selže, tak bude hradit škodu". Způsobí-li tedy statutární orgán korporaci újmu, či nejednal-li s péčí řádného hospodáře, má z tohoto jednání vydat prospěch a pokud to není možné, pak tuto společnosti nahradit v penězích. Našim klientům proto nabízíme právní služby úpravy povinností statutárního orgánu a řešení jeho odpovědnosti prostřednictvím smlouvy, jakož i uplatňování nároků z takové odpovědnosti vzniklých.