Chci ukončit podnikání

podnikanikorporaceChci ukončit podnikání

Většina podnikatelů vykonává svou podnikatelskou činnost za účelem zisku a finančního prospěchu, a to na neomezeně dlouhou dobu. Rozhodne-li se podnikatel svou činnost ukončit je velký rozdíl v jaké formě (OSVČ x korporace) podnikatelskou činnost vykonává. U OSVČ je postup jednodušší, kdy nemá-li závazků vůči státu, lze požádat živnostenský úřad o výmaz z živnostenského rejstříku. U korporací je nutno provést likvidaci (nedojde-li k převzetí činnosti třetí osobou) a teprve na základě jejich výsledků je možné požádat soud o výmaz z obchodního rejstříku.