Chci založit společnost

podnikanikorporaceChci založit společnost

Pokud se klient rozhodne podnikat prostřednictvím korporace (společnosti), pak jsme schopni tuto zřídit v rámci komplexních služeb počínaje založením společnosti u notáře (přípravy zakladatelských dokumentů), přes založení zvláštního účtu a splacení základního kapitálu, až po obstarání podkladů pro zápis do obchodního rejstříku včetně zastupování v řízení o zápisu společnosti do takového rejstříku. Výsledkem takového procesu (optimálně do 10 kalendářních dnů) je předání výpisu z obchodního rejstříku potvrzující zápis společnosti společně se zakladatelskými dokumenty společnosti a přístupu k bankovnímu účtu společnosti.