Potřebuji správu majetku

 podnikanikorporacePotřebuji správu majetku

Poskytujeme profesionální služby v oblasti správy majetku. S vlastnictvím jakéhokoli majetku, zejména nemovitého, je často spojeno hodně starostí a povinností, plnění požadavků orgánů veřejné správy a jednání s nimi, řešení právních vztahů s třetími osobami a případně další činnosti, zejména při jeho zhodnocování a podnikání. Klientům proto poskytujeme komplexní služby týkající se správy majetku a tím formou jejich zastoupení přímo uplatňujeme jejich práva souvisejících s vlastnictvím nebo spoluvlastnictvím movitého majetku a nemovitostí. Majetek klienta lze efektivně s mnoha výhodami spravovat i prostřednictvím společnosti, za tím účelem založené korporace, jejímž prostřednictvím bude majetek dále držen a spravován.