Způsobil/s jsem dopravní nehodu

kategorie_pokuty_prestupky@2xZpůsobil/s jsem dopravní nehodu

V případě zapříčinění dopravní nehody vždy záleží na konkrétních okolnostech, za kterých k ní došlo, jaké jsou její následky a jaké škoda jí byla způsobena. Jde-li o dopravní nehodu bez zranění či usmrcení osob, bez škody převyšující 100 tis. Kč a škody na pozemní komunikaci není nutné tuto řešit za pomoci policejního orgánu, která by mohla mít dopady v trestněprávní oblasti či řešení v přestupkovém řízení. V opačném případě je však vždy nutné mít na zřeteli, že následky dopravní nehody mohou vyústit v uložení trestu v rámci trestního řízení či minimálně sankcí v rámci řízení o přestupku, kdy nejčastěji podkladem pro taková řízení bývá právě dokumentace z místa dopravní nehody pořízená právně policejním orgánem. Spolupráce s policejním orgánem při šetření dopravní nehody je jistě vhodná, avšak je nezbytné výsledky takového šetření uvedené v protokolu o dopravní nehodě velmi podrobně zkoumat a případné nesrovnalosti řešit přímo na místě. Klientům nabízíme komplexní právní služby týkající se ochrany jejich procesních práv v rámci šetření dopravní nehody včetně zastupování klienta v případném trestním či přestupkovém řízení.