Byl mi zabaven řidičský průkaz

kategorie_pokuty_prestupky@2xByl mi zabaven řidičský průkaz

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah. Každý je oprávněn (i povinen) mít řidičský průkaz u sebe, nebyl-li příslušným správním orgánem vyzván k jeho odevzdání (dosažení 12 bodů za přestupky proti silničnímu provozu), nebo má povinnost jej odevzdat (podmínění, omezení či odnětí řidičského oprávnění; uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel; pozastavení řidičského oprávnění jako předběžné opatření dle správního řádu; pozastavení řidičského oprávnění v řízení podle exekučního řádu), popřípadě mu byl policistou zadržen (bezprostředně po jízdě v zákonem stanovených případech). Klientům nabízíme komplexní právní služby týkající se ochrany před odevzdáním řidičského průkazu bez splnění zákonných předpokladů, jakož i před neoprávněným zadržením řidičského průkazu včetně zastupování klienta v řízení před správním orgánem.