Byla mi uložena pokuta

kategorie_pokuty_prestupky@2xByla mi uložena pokuta

Uložení pokuty správním orgánem je pouze jednou ze zákona stanovenou sankcí, ovšem bezpochyby v každodenním životě využívanou nejčastěji. Má-li osoba, které byla pokuta uložena zato, že se tak stalo neoprávněně, je možné se v určitých případech proti takové sankci bránit prostřednictvím odporu proti příkazu k úhradě pokuty, odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty k nadřízenému správnímu orgánu, popřípadě přezkoumání rozhodnutí o uložení pokuty u soudu. Výjimku tvoří blokové řízení, kde se proti uložení pokuty nelze odvolat. Klientům nabízíme komplexní právní služby týkající se ochrany před neoprávněným ukládáním pokut za jejich jednání, ale i obrany proti uložení takové pokuty včetně zastupování klienta v přestupkovém řízení či přezkumném řízení.