Dostal/a jsem pokutu v zahraničí

kategorie_pokuty_prestupky@2xDostal/a jsem pokutu v zahraničí

Byla Vám v zahraničí udělena pokuta, kterou máte zaplatit složenkou, či jste pouze obdržel výzvu ,,za stěrač“, přičemž řešíte, zda takovou pokutu uhradit? Odpověď na takovou otázku není jednoduchá, nicméně základním předpokladem je, zda jste si porušení dopravních předpisů v zahraniční vědomi či nikoliv. V případě, že Vás za spáchání dopravního přestupku sankcionovala zahraniční policie a k úhradě pokuty Vám poskytla složenku (platební poukaz) asi není o čem rozhodovat. Odlišná situace však může být v případě výzvy k úhradě pokuty za dopravní přestupek připevněná k vozidlu (za stěrač, nalepena na sklo dveří), kde lze od policejního orgánu požadovat doklady k údajně spáchanému přestupku. Nicméně výzvy k úhradě pokuty, které řidič dostane od zahraničního policejního orgánu státu EU, kde přestupek spáchal, se ignorovat nevyplatí. Nereagovat na výzvy znamená nesplnit povinnost, která může být exekučně vymáhána, nebo při další cestě do takového státu EU mohou být vůči řidiči uplatňovány další sankce, které vyplývají z nesplnění povinnosti.