Forma právní pomoci

Právní rady

Odborně a rychle vám poradíme v jakékoli právní věci, jednorázově nebo opakovaně. Podáme srozumitelné vysvětlení a navrhneme nejlepší možné řešení nebo postup. Obratem vás budeme kontaktovat a sami si vyberete vhodný termín i kanál pro poskytnutí právní rady nebo konzultace. Poradit Vám můžeme osobně, telefonicky, písemně anebo prostřednictvím bezpečného datového volání či videokonference. Profesionálně tak ochráníme Vaše práva a pomůžeme i s povinnostmi.

Kontrola

Odborně a rychle provedeme právní kontrolu jakékoli smlouvy, listiny, případu nebo právního stavu. Dohlédneme na formální správnost a úplnost. Obratem vás budeme kontaktovat a odborně ochráníme vaše práva. Srozumitelně vám poradíme, navrhneme nejlepší možné řešení anebo rovnou zapracujeme vhodné změny a úpravy. Můžeme provést i potřebné lustrace v různých rejstřících anebo vypracovat i písemný právní rozbor, který vám zůstane i pro pozdější použití..

Sepsání listin

Srozumitelně vám poradíme a odborně vypracujeme jakoukoli listinu se všemi právními náležitostmi na míru Vašim potřebám. Nepoužíváme vzory! Žádný vzor nikdy nemůže postihnout všechny potřeby klienta v konkrétním a vždy individuálním právním vztahu. Obratem vás budeme kontaktovat a najdeme nejlepší možné řešení. Můžeme vypracovat jakoukoli listinu nebo formulář, smlouvu, dohodu, zmocnění, oznámení, prohlášení, výpověď, návrh, žalobu i předžalobní výzvu, podání soudu nebo úřadu, uplatnění pohledávky, podklady pro ohlášení živnosti nebo založení korporace či právní rozbor a mnoho dalších. Profesionálně tím ochráníme Vaše práva a vždy dohlédneme na formální správnost.

Zastoupení

Komplexním způsobem právní pomoci v jakékoli věci je odborné zastoupení klienta advokátem, vždy však výhradně na základě jeho pokynů a požadavků. Obratem vás budeme kontaktovat a profesionálně převezmeme a připravíme vaše komplexní zastoupení či obhajobu, prostudujeme podklady, připravíme listiny nebo podání a srozumitelně poradíme s dalším postupem. Vždy najdeme nejlepší možné řešení. Zastoupíme vás a vše za vás vyřídíme! Zastoupení doporučujeme realizovat ihned od počátku věci za účelem dosažení nejlepší efektivity řešení. Osobně se můžeme zúčastnit ústních jednání u soudu, úřadu nebo jiného orgánu, projednat věc s protistranou nebo přímo zajistit řešení konkrétní věci, Advokátní úschovu, registraci všech druhů práv, živnosti nebo korporace. Vždy vás budeme průběžně informovat o aktuálním postupu ve věci. Profesionálně a komplexně tak zajistíme ochranu veškerých Vašich práv a pomůžeme i s řešením povinností..