, Ochrana osobních údajů | Tomáš Láznička - Advokátní kancelář

Tomáš Láznička - Advokátní kancelář Praha

1. konzultace zdarma

napište nám

nebo volejte:

+420 222 261 600

Najdeme rychlé a účinné řešení

Kontaktujte nás ještě dnes!

naši specialisté Vám profesionálně a odborně pomohou

◴ Jsme on-line každý pracovní den od 8 do 18 hod.

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů

Advokátní kancelář Mgr. Tomáš Láznička, se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, IČ 40667740 ( dále jen "Advokátní kancelář" nebo "Správce"), zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Advokátní kancelář dále při plnění svých zákonných a stavovských povinností při poskytování právních služeb a v rámci svého oprávněného zájmu zpracovává i další zákonem stanovené osobní údaje: rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, případně u podnikající osoby též obchodní firmu včetně dodatku či dalšího označení, místo podnikání, IČ a DIČ.

Správce osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Advokátní kanceláří. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, vždy však výhradně jen na základě Zpracovatelské smlouvy. Uchování osobních údajů je prováděno v zabezpečených spisových materiálech a bezpečných elektronických databázích.

Advokátní kancelář poskytuje své služby na základě zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. v platném znění, přičemž všichni její advokáti či zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli nebo dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb, ve smyslu ustanovení § 21 uvedeného zákona. Osobní údaje mohou být poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu osobám podílejícím se na poskytování služeb nebo vymáhání nároku Správce, anebo osobáma a v rozsahu stanoveném zákonem za účelem plnění právní povinnosti.

Důvody ke zpracování osobních údajů

Uvedené osobní údaje v případě vaší poptávky služeb je nutné zpracovat pro bezproblémové používání webových stránek Advokátní kanceláře, možnost odeslání dotazu prostřednictvím webových stránek, pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány po dobu 3 let od prvního zpracování těchto osobních údajů, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů při poskytování právních služeb se pak provádí výhradně ze zákonem stanovených důvodů za účelem vedení povinné evidence. Takové osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5-ti let od skončení zastoupení, případně po dobu 10-ti let v zákonem stanovených v případech při identifikaci a kontrole klienta dle AML zákona anebo podle daňových předpisů. Tyto osobní údaje mohou být po uvedenou dobu využity i v rámci oprávněného zájmu Spráce při vymáhání nároků.

V rámci svého oprávněného zájmu může Advokátní kancelář dále zpracovávat osobní kontaktní údaje i za účelem zasílání obchodních sdělení a vedení marketingových kampaní. Tyto údaje mohou být Správcem zpracovávány k tomuto účelu po dobu 3 let od prvního zpracování těchto osobních údajů anebo od skončení smlouvy či zastoupení, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Cookies

Na tomto webu využíváme také cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu naleznete na stránce http://www.tl-ak.cz/cookies.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

Kontaktní informace a zpětvzetí souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu advokatnikancelar@tl-ak.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce (viz odstavec Správce osobních údajů v tomto článku).

Potřebujete právní pomoc? Kontaktujte nás!

Specializujeme se na veškeré právní obory

Tomáš Láznička, advokátní kancelář (Praha)

Sídlo advokátní kanceláře se nachází v blízkosti centra Prahy a jeho velkou předností je výborná dopravní dostupnost. Kancelář je umístěna pouhé 2 minuty chůze od stanice metra Anděl i stejnojmenných autobusových či tramvajových zastávek. V případě využití vozidla při cestě k nám, je možno bezplatně parkovat v přilehlých ulicích, popřípadě v podzemních garážích OC Nový Smíchov (3 hodiny parkování zdarma).

Mapa

Navštivte nás
Bozděchova 1840/7
150 00 Praha 5 (Anděl)
Provozní doba: PO - PÁ, 8:00 - 18:00
Zobrazit na mapě >

Kontakt
Telefon: +420 222 261 600
FAX: +420 318 628 292
E-mail: advokatnikancelar@tl-ak.cz

Poznejte náš tým

V advokátní kanceláři v současnosti působí zejména níže uvedení advokáti, z nichž každý zvládá náročné právní agendy a poskytuje právní služby obsáhlému okruhu klientů. Za účelem dosažení co nejvyšší kvality a efektivity poskytovaných právní služeb spolupracujeme v rámci své praxe s mnoha externími specialisty a dalšími subjekty působícími v právní problematice, zejména se soudními znalci, daňovými poradci, překladately, notáři, soudními exekutory a jinými.

Mgr. Jan Žajgla, advokát

Mgr. Jan Žajgla, advokát

je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře. V advokacii se pohybuje více než 10 let. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po povinné praxi advokátního koncipienta se všeobecným zaměřením složil advokátní zkoušku. V rámci své činnosti se zabývá především oblastí obchodního, trestního či pracovního práva.

napište mi
Mgr. Tomáš Láznička, advokát

Mgr. Tomáš Láznička, advokát

je zakladatelem advokátní kanceláře s 20letou praxí v advokacii. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, následně složil státní justiční zkoušku a působil jako soudce spadající pod Městský soud v Praze a Obchodní rejstřík. V roce 1996 založil vlastní advokátní kancelář. Specializuje se na obchodní korporace, zahraniční společnosti, daňové poradenství, správu majetku, reality a rovněž finanční, bankovní i investiční záležitosti. Vykonává rovněž činnost rozhodce.

napište mi
Mgr. Michal Špulka, advokát

Mgr. Michal Špulka, advokát

je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře s dlouholetou praxí v oboru. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Působil na Úřadu vlády ČR, následně se začal věnovat advokacii a po absolvování povinné praxe advokátního koncipienta v advokátní kanceláři složil advokátní zkoušku. Při své advokátní praxi se nejčastěji věnuje právu občanskému, rodinnému, insolvenčnímu či exekučnímu.

napište mi
zavřít

Kontaktní formulář

Informace o zpracování osobních údajů